Duinwoordje 31-03-2017

Van de directeurAfgelopen week hebben de kinderen van groep 7 en 8 sportief gestreden op het schoolhockeytoernooi bij HDS. De drie teams zijn alle drie derde geworden. Vorige week streden de jongens en de meisjes van groep 8 in de finale van het voetbaltoernooi. Ook zij hebben mooie wedstrijden gespeeld. Groep twee sloot in de Andre Kuiperzaal van het museon een mooie periode af over ruimtevaart (zie foto). Tot slot is de datum van het schoolkamp bekend . De groepen 7 en 8 (volgend schooljaar) gaan van 20 t/m 24 november naar Wilhelminaoord.

Trefwoord Opstaan betekent actief worden, tot leven komen, tot leven wekken. Een woord dat past bij het voorjaar en het paasfeest. Als Jezus zijn leerlingen uitzendt, vraagt hij hun op te staan en werk te maken van het Rijk van God. En dat houdt ook in: opstaan om dingen te veranderen die niet goed zijn. Op weg naar het paasfeest in Jeruzalem brengt Jezus mensen op de been. Zij zien in hem de Messias met wie iets nieuws gaat beginnen. De Romeinse en joodse gezagdragers vrezen voor een opstand. Opstaan kan op vele manieren: door kritische vragen te stellen, door niet klakkeloos mee te gaan in alles en ja te zeggen, te protesteren, je (tegen) stem uit te brengen, je zelfs te verzetten.

Uitblinkers Al jaren krijgen de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 van de Duinoordschool les van dansers van het Nederlandse Danstheater. Kinderen die graag verder zouden willenmet dans ( 7 t/m 12 jaar) worden uitgenodigd om dee te nemen aan workshopochtenden in het Nederlandse Danstheater. De deelnemers krijgen persoonlijke aandacht en begeleiding om hun eigen unieke talent te ontdekken en te ontwikkelen. In juni 2017 vinden er drie proefochtenden plaatst in voorbereiding op het nieuwe seizoen van Uitblinkers! Kinderen die interesse hebben om deel te nemen aan het project vanaf september 2017 kunnen zich opgeven voor deze proefochtenden. Na deze eerste drie bijeenkomsten besluiten we gezamenlijk of het project iets voor je is. De proefochtenden vinden plaats op de volgende dagen: Zaterdagen 3 juni, 10 juni  en 17 juni  van 9.30 tot 11.30 uur.
De ochtenden worden georganiseerd bij NDT in huis (Schedeldoekshaven 60, Den Haag). De eerste ochtend start met een gezamenlijke introductie voor ouder & kind. Tijdens de drie proefochtenden leren de deelnemers meer over moderne dans bij NDT door naar dans te kijken en er over te praten, maar ook door zelf te dansen en dans te creëren. Opgeven voor de proefochtenden kan door een mail te sturen naar pascale.price@ndt.nl

Groep 1a Dinsdag is Pier 4 jaar geworden, gefeliciteerd. Hij komt nu elke dag naar school. Woensdag kwam Juliët wennen, welkom op school. We hebben de afgelopen week over de jonge dieren op de boerderij gepraat. Hoe heten ze nou eigenlijk en hoe heten de mamadieren en de papa’s? We bekeken de haan heel goed. Zo weten we nu dat een haan mooie kleuren heeft, iedereen wakker maakt, een lel heeft en een kam op zijn hoofd. We knutselden ook een haan. Daarbij moesten we papier scheuren. Best nog moeilijk. Verder oefenden we de begrippen hoog, laag, groot, klein, lang en kort. We keken naar de lengte van de kinderen en zij moesten van lang naar kort gaan staan. Ook oefenden we de begrippen 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en laatste. Volgende week gaan we verder werken over Pasen.

Groep1b Het was weer een heerlijk actief en leerzaam weekje! Maandag mochten we onze klimtalenten tonen bij de gymles met toestellen. Hebben we o.a. het bijzondere prentenboek gelezen van Blauwtje en Geeltje en de kip die niet wast hoe ze haar ei moest uitbroeden! Bij de Muziekles Hebben we geleerd wat korte en lange klanken zijn en mochten zelf met de instrumenten in de weer! Verder hebben we nog aan onze tellskills gewerkt met de telkoning en niet alleen in het nederlands ook in het Engels! Naast het tellen, de bloemen en de bomen, hebben we het ook gehad over jonge dieren. En hebben we zelf vogelnestjes gemaakt en gekeken hoe een kuikentje uit z'n ei kruipt. Wist u dat de mama kip een hen  heet! Volgende week gaan we hier nog even mee verder en gaan we ons ook langzaam voorbereiden op het paasfeest!!!! Fijn weekend!

Groep 2 Wat hebben we leuk gepraat, gewerkt en veel geleerd over de ruimte.
Deze week hebben we ons thema afgesloten met een bezoek aan het Museon, waar we mochten rondkijken in de André Kuyper-zaal. Ook sloten we deze week de letter 'h' af en Jonathan stelde voor om de letter 'j' te nemen. Waar zou dat nou toch vandaan komen...Volgende week gaan we werken over de lente en over Pasen!

Groep 3 Maandag vierde Dia zijn zevende verjaardag. Van harte gefeliciteerd!
Deze week zijn wij gestart met kern 10. Deze kern heeft als titel "Een broekzak vol schatten!". Wat kan je toch veel in je broekzak verzamelen. Ook op school mogen wij spulletjes gaan verzamelen. Een paar kinderen hebben al wat voorwerpen meegenomen(van schelpen, steentjes, knikkers etc.) Zij laten graag alles zien en natuurlijk vertellen zij er iets over!
Woorden als nieuw, leeuw en duw worden geoefend. We spelen tussendoor "galgje" een spelletje waarbij woorden geraden moeten worden. Moeilijke woorden als zwart, schaats etc. komen zo spelenderwijs aan bod.
Het rekenen met geld gaat heel goed! Nieuw waren de munten van 10, 20 en 50 eurocent. Hoeveel munten van 10 cent moet je geven voor een munt van 50 cent? De getallenlijn is inmiddels uitgebreid tot en met 100. Bij het optellen en aftrekken tussen 10 en 20 wordt aandacht besteed aan het dubbelen en halveren. 6+6=12 en 12-6=6. Verder wordt het automatiseren tot 10 goed geoefend.
De les handvaardigheid stond in het teken van "vlechten". Het was leuk maar best lastig om een paasmandje te vlechten, uiteindelijk is het iedereen gelukt om een fleurig mandje te maken.

Groep 4 Het klokkijken lukt steeds beter; we kunnen nu ook al de kwartieren lezen en ook bij de digitale klok gaat bij veel kinderen langzamerhand het kwartje vallen. De tafel van 4 moet nu vlot en door elkaar kunnen worden opgezegd; dat is nog niet bij iedereen het geval. Het hoofdstuk van spelling is afgesloten met een woord- en een zinnendictee. Er wordt veel gelezen, op school en thuis. De kinderen zijn zo enthousiast over het samen lezen met groep 7; het is erg leuk om te zien hoe goed iedereen dan bezig is! Ook zijn we deze weken veel aan het oefenen met begrijpend lezen. Met muziek hebben we laten horen dat we in een canon kunnen zingen, dat ging heel goed. Voor de paastafel maken we gezellige eierdoppen van klei. Kippetjes zijn het geworden. Ze worden gebakken en dan gaan we ze verven. Er worden ook stripverhalen gemaakt met een Paasverhaal. Er zit heel wat talent in de klas hoor!

Groep 5 Deze week hebben de kinderen te horen gekregen wanneer zij hun spreekbeurt gaan houden. Wat een leuke onderwerpen heeft iedereen; we kunnen niet wachten om naar elkaar te kijken en luisteren. Een PowerPoint mag maar hier mogen alleen steekwoorden in komen te staan dus niet de tekst van de spreekbeurt, dit om voorlezen te voorkomen. Het bezoekje aan het Museon was leuk, we kregen te zien of de dieren in het Museon echt zijn en opgezet (en hoe dat wordt gedaan) of dat het modellen zijn. Vrijdag hebben we weer lekker gezwommen en kwamen er heel veel ouders kijken, dat was erg gezellig. Volgende week beginnen we met rekenen aan blok 4. Het thema van dit blok is het winkelcentrum. We gaan getallen verkennen tot 2000, optrekken en aftrekken t/m 100 en 1000,  vermenigvuldigen en delen van de grotere getallen (12:4=, 120:4=, 1200:4=), delen van euro’s, meters, liters en als introductie begin van de breuken met de bekende pizza ½ en ¼. En natuurlijk meten, tijd en geld en het klokkijken analoog en digitaal. Spelling: woorden schrijven met een d die klinkt als een t. Taal: onderwerp en werkwoorden. Huiswerk is het taal/spelling blad, klassendienst zijn Roemer en Duco.

Groep 6 Deze week vierde Bowien haar verjaardag: hoera voor Bowien! Dinsdag mochten enkele groepjes kinderen tijdens de Muziekles een lied laten horen. Er was druk voor geoefend en het klonk erg leuk. Anne durfde zelfs helemaal alleen een mooi lied te zingen: “Vaiana…ooit zal ik gaan”…..en wat deed ze het geweldig….het kwam helemaal uit haar tenen! Bravo voor Anne! De hele klas gaat nu in groepjes oefenen op een favoriet liedje en dit gaat erg leuk. Vrijdag hadden we een Museonles over spoorzoeken. Dank aan moeder Alyssa voor het begeleiden. Huiswerk: maandag: Gym A, dinsdag: redactiesommen blz. 21, donderdag: Topo Zeeland A-niveau. Vrijdag gaan we naar het Zuiderstrandtheater en blijven alle kinderen over.

Groep 7 Deze week hebben we het erg druk gehad en ook de komende weken staat er veel op het programma. We hebben deze week een zinnendictee, taaltoets en rekentoets gehad. Gelukkig hebben we naast het harde werken  ook hele leuke dingen gedaan. Dinsdag was juf Jan in de klas om ons nog zo goed mogelijk voor te bereiden op het Griezelorkest dat we volgende week hebben. Zij is tenslotte onze dirigent tijdens het concert. Ze zei dat wij de stukken het beste kenden, omdat we goed hadden geoefend in de klas, wat een groot compliment!  Denk er alstublieft aan dat de kinderen dinsdag en vrijdag tijdens de generale repetitie en het meespeelconcert witte bovenkleding aan moeten. Gisteren hadden we een ontzettend leuke gastles van Raoul, de vader van Bente, omdat het de week van het geld is. We hebben in teams de cash quiz gespeeld en de winnaars kregen een mooie rekenmachine! Komende maandag start de Entreetoets. Het huiswerk: maandag: werkblad voor taal, gym A, woensdag: werkblad rekenen. Donderdag hebben de kinderen het schriftelijk verkeersexamen. De kinderen hebben hun werkboek van verkeer mee naar huis, zodat ze de betekenis van de verkeersborden en de verkeersregels (staat achterin) nog eens goed door kunnen nemen.

Groep 8 De rollen van de musical zijn deze week verdeeld. Wat was het spannend voor de kinderen! De komende weken gaan we een begin maken met het oefenen. Vrijdag hebben we meegedaan aan de Klassenlunch. De Klassenlunch wordt georganiseerd door de stichting “Ik eet het beter”. (www.ikeethetbeter.nl). Tijdens de klassenlunch hebben de kinderen allerlei verantwoorde producten gegeten. Deze week hebben we ook het hoofdstuk van geschiedenis afgerond. Volgende week hebben we hierover een toets.

                                 Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht