Duinwoordje 10-03-2017

Van de directeur Afgelopen week stond weer in het teken van de planvorming nieuw/verbouw. Met alle medewerkers van de school en 2Samen is er nagedacht over missie, visie en mogelijke samenwerking bij het verder uitwerken van de plannen rond de verbouwing van de kerk. Komende week volgen er gesprekken met de architecten en er wordt kennis gemaakt met een bouwbegeleider. We houden u op de hoogte. Zondag is er door ruim 50 kinderen deelgenomen aan de CPC loop. Hiernaast kunt u enkele foto's aanschouwen.

Trefwoord Wat iemand met een beperking kan, wordt soms mede bepaald door de omgeving. De vraag ‘Wat kun je ermee?’ stellen we daarom komende week niet aan degene met een beperking, maar aan de omstanders. Kinderen ontdekken wat er nodig is voor iemand met een beperking om mee te doen in onze maatschappij. Maar ook dat dat soms veel extra inspanning kost.

Wijziging datum sportdag!!! De sportvelden van KVS zijn niet beschikbaar op de door ons geplande datum, daarom is de sportdag is verplaatst naar vrijdag 30 juni. De sportmaterialen kunnen niet worden opgehaald rond 14.00u. We hebben dus ouders nodig die ons kunnen helpen met het terugbrengen van de spullen naar de sportotheek. Tegen die tijd zullen we opnieuw een oproepje plaatsen. Zet u de datum alvast in uw agenda?!

Museumnacht kids Op zaterdag 18 maart is het de allereerste editie van Museumnacht Kids! Bijna 20 musea en culturele instellingen in Den Haag en Voorburg gaan  s ’avonds open voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Met speurtochten, knutselworkshops, dans en muziek is er van alles te doen! Koop je kaartje op www.museumnachtkids.nl.

Groep 1b Wat waren we vandaag weer trots toen we onze werkjes aan papa en mama mochten laten zien! En wat waren we blij om elkaar weer te zien na de vakantie! Deze week zijn we druk in de weer geweest met geometrische vormen en weten we al goed een cirkel, driehoek, rechthoek en vierkant te herkennen! Zelfs het woord ovaal kwam nog even voorbij. Verder hebben we het gehad over gemis en met name over die van een knuffel! We hebben er zelfs een liedje over geleerd! Bij de kanjer les kregen nu ook de pechvogels een witte pet op en dat was best even wennen voor ze! Bij de gym hebben we onze apenkunstjes mogen tonen en waren we aardig in onze nopjes, we  hebben geklommen in "bomen" en gelopen over "boomstammen!" Vanaf deze week mogen we nu ook Cathelijne welkom heten! Vandaag hebben we ons eerste rapport mee naar huis gekregen en een brief over wandelen voor water. Wij zoeken nog twee ouders die met ons mee willen wandelen.
Maandag en dinsdag zijn de oudergesprekken, graag zien wij u dan. Namens alle kinderen en juffen een heel fijn weekend toegewenst!

Groep 2 Na de vakantie zijn we gelijk van start gegaan met een nieuw onderwerp. We gaan binnenkort naar het Museon voor een les over de ruimte. Dus gaan we eens kijken wat we allemaal willen weten over de ruimte. Meester Fabrie kwam al wat vertellen over de zon, de maan, de aarde en hij had een raket bij zich en astronauten. Volgende keer gaan we een filmpje kijken. Ook gaan we gezellig knutselen over de ruimte.

Groep 3 Maandagochtend hoorden wij allerlei leuke vakantie-activiteiten. Van skiën tot het bezoeken van steden als Parijs en Londen. Natuurlijk werd er ook gelogeerd en veel films bekeken. Kortom iedereen had van de vakantie genoten. "Schroeven in het donker" is de titel van het verhaal dat bij kern 9 hoort. Allerlei gereedschap komt voorbij. Woorden die eindigen op "aai", "ooi" en "oei" kunnen wij al lezen. We lezen inmiddels al korte, eenvoudige zinnen en teksten en uiteraard wordt er ook veel aandacht besteed aan het begrijpen van een tekst. Wat is het verschil tussen 13 euro en 16 euro? Verder wordt de getallenlijn t/m 60 verkend. Donderdag vierden we maar liefst 2 verjaardagen. Siebe en Renee werden op deze dag 7 jaar. Van harte gefeliciteerd! De Lente is in zicht. Wij hebben eerst narcissen en tulpen uitgebreid bekeken. Daarna gingen wij met verf en penselen aan de slag, deze keer mochten we zelf de kleuren mengen. Het resultaat mag er wezen! De Kijkmorgen werd weer druk bezocht en a.s. maandag en dinsdag hopen wij u weer in de klas te ontmoeten. Wij laten u dan de uitslag van het Derde Groeps Onderzoek zien en we bespreken de rapportresultaten. Vandaag hebben alle kinderen hun tweede rapport mee naar huis genomen. Wat zijn de juffen trots op alle leerlingen, iedereen heeft de afgelopen periode erg z'n best gedaan. Dinsdag en vrijdag (8.30 - 9.00) beginnen wij met het niveaulezen in de klas. Uiteraard geven wij om 8.30 uur eerst uitleg over het lezen in groepjes( aan de ouders die zich hebben opgegeven) en dan starten wij met deze nieuwe activiteit.

Groep 4 Altijd leuk om iedereen na een vakantie weer te zien. Sommigen met bruine wangen en allemaal vol mooie verhalen. We hebben de tafels naar de nieuwe plekken verschoven en zijn gewoon weer aan de slag gegaan.  Met rekenen, taal en spelling hebben we het 5e hoofdstuk afgesloten met een toets. Féline was in de vakantie jarig. Hiep hiep hoera voor de achtjarige! Op dinsdagochtend hebben we een nieuw leesproject. De kinderen lezen in duo’s samen met een kind uit groep 7; het is fantastisch om te zien hoe goed ze dat doen! Om de boel weer wat op te fleuren zijn we gaan schilderen. De opdracht was: ‘schilder een kameleon’ en de resultaten zijn super. Om de klas nog gezelliger te maken mogen de kinderen een voorjaarsplantje of bolletjes meenemen. De kijkochtend was gezellig druk. Meteen die dag zijn de rapporten uitgereikt. Hopelijk bent u net zo trots als wij!

Groep 5 Wat is het fijn om met een zonnetje en het geluid van fluitende vogels naar school te kunnen lopen of fietsen. Fijn om zoveel ouders in de klas te zien tijdens de kijkochtend. Straks gaan we weer lekker zwemmen en vanmiddag krijgen de kinderen hun rapporten mee. Wat hebben zij hun best gedaan en hard gewerkt. Met taal hebben we geleerd hoe we zelfstandige naamwoorden kunnen herkennen en met rekenen zijn we bezig geweest om deelsommen met een rest uit te rekenen. Aardrijkskunde ging over de haven van Rotterdam en hoe de grote vrachtschepen met de hulp van loodsen de haven worden ingeloodst en hoeveel containers er op vracht- en sleepboten getakeld kunnen worden. A.s. maandag en dinsdag zijn de oudergesprekken, mochten jullie nog een tijdstip willen ruilen dit graag op de lijst noteren. Het huiswerk voor volgende week is het spelling/taalblad. Klassendienst zijn Vera en Roos. Fijn weekend allemaal.

Groep 6 Deze week vierde Emilie haar 10e verjaardag: Hoera voor Emilie! Bij Verkeer hebben we geleerd wat de "dode hoek" bij grote voertuigen is. En bij Aardrijkskunde weten we nu waar de grote gasvelden liggen, waarvoor we gas gebruiken en welke vormen van duurzame elektriciteit we kennen. Uw kind heeft een invulformulier meegekregen waarop het de komende dagen gaat noteren wat de stand is van de gasmeter in huis. Met deze huiswerkopdracht proberen we het verbruik te meten en te verklaren waarom dat per huishouden kan verschillen. Wilt u uw kind hierbij helpen? Vrijdag was er weer een volle klas met ouders bij de kijkochtend en vrijdagmiddag kon de juf vol trots alle kinderen hun 2e rapport - nieuwe - meegeven. Zou u zelf de rapportlijsten uit het oude rapport willen overzetten naar het nieuwe rapport? Reminder: Op woensdag 22 mrt zullen we weer met 6 liter water gaan Wandelen voor Water. Denkt u eraan dat u lege plastic flessen spaart zodat uw kind deze kan gebruiken? Huiswerk: maandag gym B, dinsdag redactiesommen blz. 18, donderdag Topo Gelderland A-niveau, vrijdag formulier Gasmeterstanden meenemen!

Groep 7 Na een vakantie vol wintersport zijn we deze week weer hard aan de slag gegaan. Bij taal hebben we geleerd dat werkwoorden drie hoofdvormen hebben: de persoonsvorm, het hele werkwoord en het voltooid deelwoord. Verder leerden we wat een voltooid deelwoord eigenlijk is en bij spelling leerden we hoe we zo’n voltooid deelwoord moeten schrijven. Vandaag hebben we geleerd hoe we het meewerkend voorwerp in een zin kunnen vinden. Bij rekenen ging het eens over iets heel anders, namelijk over Romeinse cijfers. In welk jaartal is een gebouw gebouwd als er bijvoorbeeld MDCCLV op de gevel staat? Bij aardrijkskunde hebben we het over fossiele brandstoffen, hoe ze ontstaan zijn en waar(voor) ze gebruikt worden. Omdat fossiele brandstoffen zo slecht zijn voor het milieu maken we nu in groepjes een actieposter tegen milieuvervuiling. Eén groepje houdt zelfs een echte actie op school! Zij willen plastic flessen inzamelen, zodat ze gerecycled kunnen worden. De opbrengst hiervan gaat naar wandelen voor water. Lever dus al je lege flessen in op school! De meiden hebben zelf ook een stukje voor in het duinwoordje geschreven. Morgen krijgen de kinderen hun rapporten mee en maandag en dinsdag zijn de rapportgesprekken. Het huiswerk voor volgende week: maandag: gym B en werkblad taal (lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp), woensdag: werkblad spelling (voltooid deelwoord) en donderdag: toets aardrijkskunde hoofdstuk 3.
Hoi, wij zijn Julie Hilligers, Juliette Ooms en Guusje van der Zee uit groep 7. Wij hebben een project in de klas over verbetering van het milieu. Wij willen het milieu verbeteren en tegelijkertijd wandelen voor water sponsoren en daarom zouden we het fijn vinden als jullie misschien lege statiegeldflessen willen inleveren op school! Je kunt de flessen inleveren van 13 maart tot 20 maart. Het geld gaat naar wandelen voor water dus lever alsjeblieft flessen in!

Groep 8 Het zijn spannende weken voor de leerlingen uit groep 8. Eind volgende week moet iedereen zijn ingeschreven op een middelbare school. Ook hebben we vrijdag ons rapport meegekregen. Wat hebben de kinderen de afgelopen periode weer hard gewerkt! Deze week hebben we het in de klas gehad over de Tweede Kamer verkiezingen en de politieke voorkeur van de kinderen. Tijdens de geschiedenisles ging het over de Tweede wereldoorlog. Een onderwerp dat de kinderen blijft boeien. Volgende week vrijdag hebben we een aardrijkskunde toets.

                                            Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht