Duinwoordje 17-02-2017

Van de directeur Deze week hebben de meeste klassen een inloopmoment gehad van onze kanjerlessen. Elkaar complimentjes geven, elkaar vertrouwen en elkaar durven zeggen wat je vindt vinden wij belangrijke omgangsnormen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als ouder deelgenoot bent van deze sociaal- emotionele methode. Dinsdag de extra ALV over het gebruik van de kerk, de presentatie kunt u onderaan alvast bekijken.

Ouders die niet kunnen, mogen via een e-mail: fuchs@haagrecht.nl

kenbaar maken aan welke optie zij instemming verlenen.

 

Trefwoord Een zoektocht kan leuk en spannend zijn. Het is een avontuur waar je uitkomt en wat je zult vinden. Durven zoeken vraagt om een open houding: openstaan voor het onverwachte dat mooi kan zijn maar ook anders kan uitpakken dan je gedacht had.   

Extra ALV dinsdag 21 februari aanvang 20.00 uur  Met de aankoop van de gehele kerk op 1 april 2016 staat de Vereniging voor de keuze om de extra ruimte te exploiteren of te verkopen. Hierbij zijn de volgende feiten van belang: We hebben recht op uitbreiding van de school: 3 lokalen x 68m2 = 204 m2 en 1 lokaal voor gemeenschappelijk gebruik (BSO). Totaal dus: 272 m2 . Het probleem is dat we de met de aanschaf van de gehele kerk (857 m2) 585 m2 extra aan ruimte hebben. Het bestuur legt 3 scenario's voor om hier mee om te gaan.

1.Verkoop kerkzaal : Bij verkoop van de kerkzaal krijgen wij de beschikking over de omliggende ruimtes (422,5m2) , waarvan 272 m2 bekostigd worden door de overheid. Voor eigen rekening zijn de overige 150,5 m2  

2. Verhuur kerkzaal aan derden Bij verhuur krijgen wij de beschikking over de omliggende ruimtes (422,5m2) , waarvan 272 m2 bekostigd worden. Voor eigen rekening zijn de overige 150,5 m2 (geschatte inkomsten uit verhuur is 15.000 op jaarbasis)

3.Verhuur ruimtes aan 2Samen. Bij verhuur aan 2Samen (435m2) krijgen wij de beschikking over 520 m2 aan ruimtes (Bron: architectenbureau Braaksma en Roos). 272 m2 worden bekostigd door de overheid, 248 m2 komt voor eigen rekening. (Geschatte inkomsten uit verhuur is 85.000 op jaarbasis)

De drie scenario's worden dinsdag (21 februari 2017) voorgelegd aan de ALV


Judolessen In samenwerking met stichting SportMindz bieden wij de gelegenheid voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 en de leerlingen van de NSO om bij ons na school te judoën. De eerste (proefles) zal zijn op maandag 6 maart van 16:00 tot 17:00. SportMindz wil met het SportMixz-jeugdprogramma kinderen een goede basis meegeven voor een sportief, gezond en weerbaar leven. Niet de sport, maar het kind staat centraal. Plezier, vertrouwen, zelfvertrouwen en respect staan daarbij voorop. Bezoek de website voor meer informatie: www.sportmixz.nl. Deelname aan de judolessen kost 20 euro per maand. Heeft u interesse om uw kind deel te laten nemen aan de lessen, stuur dan een mail naar Christiaan Batenburg: c.batenburg@duinoordschool.nl 

Groep 1a Wat een heerlijk weekend met sneeuw! We werken nu over het thema verkeer, dus zijn we maandag een wandeling door de buurt gaan maken. We leerden hoe we moeten oversteken. Dat we moeten stoppen VOOR de stoeprand. Dat we moeten wachten tot het stoplicht op groen staat. Ook bekeken we de verkeersborden. We hebben veel geleerd. In de klas bespraken we de verkeerskalender. Dat ging over oversteken. Dinsdag zijn we gaan gymmen. Daar hebben we laten zien wat we allemaal met hoepels kunnen, rollen, springen. En als afsluiting deden we de hoepeldans. Woensdag kregen we weer dansles. We kunnen de dans al heel goed en willen dit volgende week woensdag laten zien. De afgelopen week hebben we met de Kanjertraining geoefend hoe we elkaar een compliment kunnen geven. De vader van Liv kwam ons over het vliegtuig vertellen. Hij werkt als steward.  

Groep 1b Kijk naar links, rechts en weer naar links! Is het veilig?! Dan mag je oversteken! De verkeersregelaars op het plein hadden het er maar druk mee! Deze week stond nl. ook weer in het teken van verkeer. We hebben o.a. geleerd hoe je veilig uit en in een auto stapt, waarom het belangrijk is om je te gedragen in de auto als papa of mama aan het rijden is en nog veel meer ! Dit oefenden we allemaal met onze zelfgecreëerde auto! Verder hebben we nog verkeersborden gemaakt die ons helpen met het onthouden van de Regels in de klas en we hebben mooie zebra knutsels gemaakt. Ook hadden we een grote kaart voor Quirine gemaakt, we hopen dat ze weer snel de oude is en naar school toe kan. Maandag mochten er acht kaarsjes uitgeblazen worden want Bo en Danilo werden allebei vier jaar! Hiep hiep hoera! Woensdag kwam  Cathelijne voor de eerste keer oefenen, u begrijpt natuurlijk wel dat het een grote gezellige  club wordt in 1B! Tenslotte hebben we ook nog een beetje gewerkt aan onze Engelse zang skills , misschien  heeft u het liedje " one little finger" al voorbij horen komen?! Denkt u er aan dat u van harte uitgenodigd bent om woensdag a.s. vanaf 8.35 uur onze kanjerles en (om 9.30 uur) de dansles bij te wonen! Donderdag mogen de kinderen verkleed naar school komen in het kader van de laatste dag voor de vakantie en natuurlijk een  Limburgse juf die toch wel een beetje haar Limburgse  roots met ons wil delen!  Dus kom maar op met die polonaises not confettie! Alaaf! 

Groep 2 Toch nog wat winterwerkjes deze week. De grote wens was een sneeuwpop, die zijn we aan het tekenen bij juf Mirjam. Ook maken we pinguïns op ijsschotsen. Dinsdag heeft de gele groep ook zijn eerste IPad les gehad. Woensdag mochten we behalve lekker dansen ook naar de bieb. We hadden leuke activiteiten rondom het prentenboek van de kleine walvis. Vandaag lichtten we een klein tipje van de sluier op over de kanjertrainingslessen. Gezellig dat u bent komen kijken! 

Groep 3 Wat was het gezellig druk dinsdagochtend in het speellokaal. De kinderen vertelden over de petten, de afspraken en lieten zien hoe de kanjeroefeningen gedaan moeten worden. Complimenten voor de kinderen en de ouders! Het automatiseren tot en met 10 wordt geoefend en de getallenlijn is gegroeid t/m 60. We oefenden met "gepast betalen" met 1, 2, 5 en 10 euro. We lezen eenvoudige verkleinwoorden zoals maantje, vaasje, takje en boompje. Raadsels opgeven en oplossen en rijmpjes bedenken, ook deze activiteiten passen goed bij ons thema. Volgende week woensdag gaat groep 3 een voorstelling verzorgen voor groep 2. Dat belooft een gezellige ochtend te worden! Vorige week kwam Kalle bij ons in de klas om officieel afscheid te nemen. Inmiddels heeft hij zijn plekje in groep 4 gevonden. Hij trakteerde ons op cake en natuurlijk hadden wij een passend cadeautje, namelijk een vrienden/afscheidsboekje voor hem gemaakt. Vrijdag vierde Bente haar verjaardag op school. Hiep, hiep hoera voor Bente. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag! 

Groep 4 Wanneer zeg je ‘u‘ en wanneer zeg je ‘je en jij’ Hoe maak je een nette zin en hoe kun je van een gewone zin een vraagzin maken… dat leerden we met taal deze week. De spellingles sloot daar mooi op aan, want die ging over woorden met ‘uw’: je hoort  ‘duuw’, maar je schrijft ‘duw’.  Ook hebben we allemaal weer een mooi eigen verhaal geschreven. Met gym kregen we een echte tennisles. Dinsdag was het Valentijn, wij hadden een topdag. We bedachten mooie, lieve complimentjes voor elkaar en schreven ze op een groot blad. Wat een heerlijke middag hadden we! Met rekenen kregen we de IPad in de klas, dat was erg leuk. Vooral het spelletje “tafelmonsters” was een groot succes. Thuis is dat spel ook gratis te downloaden! De Kanjerles was vanochtend heel erg leuk. Fijn dat er zoveel betrokken ouders waren om te kijken hoe wij zo’n kanjerles met de kinderen "spelen". 

Groep 5 Wat hadden wij een leuke kanjerles met de ouders. We hebben elkaar een complimentendouche gegeven, een vertrouwensoefening en de benzine geef oefening gedaan. Tycho vertelde de betekenis van de petten en Cootje vertelde over Max en de Zwerver, het boek dat wij in de klas lezen. Deze week hadden we een baardagaam in de klas, wat een mooie hagedis hij lijkt een beetje op een minidraak maar dan zonder vleugels. Met taal hebben we geleerd wat het onderwerp van een zin is en wat verwijswoorden zijn. Dit wordt ook ons huiswerk voor volgende week donderdag, want vrijdag zijn we vrij!!! Alexander en Rick hebben volgende week klassendienst. 

Groep 6 Deze week zijn we gestart met het oefenen voor de Kangoeroewedstrijd op donderdag 16 mrt ....bijna iedereen leeft zich enthousiast uit met Reken Raadsels! Bij Natuur hebben we geleerd wat geleiders en isolatoren zijn, hoe geluid ontstaat en dat de zon opkomt in het Oosten en ondergaat in het Westen. Bij Taal leerden we hoe we een zin in zinsdelen moeten verdelen, welke voegwoorden we kunnen gebruiken om 2 zinnen aan elkaar te koppelen en wat een werkwoordelijk gezegde is. Al met al veel nieuwe grammatica....en dat is soms best even wennen. Huiswerk: maandag Gym B, dinsdag redactiesommen blz. 16, donderdag toets natuur H4.  

Groep 7 Deze week hebben we twee dictees gehad, waarin woorden als liniaal, actueel, directie en goochelaar voorkwamen. De werkwoorden blijven lastig, zeker nu we ook werkwoorden leren die in de verleden tijd van klank veranderen. Bij geschiedenis hebben we het hoofdstuk over de VOC afgerond, nadat we nog een les hebben gehad over beroemde schilders in de Gouden Eeuw. Volgende week gaan we beginnen met iets nieuws: we gaan een keer tutorlezen met groep 4. Ook de toets van verkeer is deze week erg goed gemaakt. Huiswerk: maandag werkblad werkwoordspelling en gym B, woensdag werkblad rekenen (redactiesommen) en donderdag toets geschiedenis hoofdstuk 4. 

Groep 8 Vrijdag hebben alle kinderen hun aanmeldformulier voor de middelbare school gekregen. Vanaf zaterdag kan iedereen zich inschrijven op een middelbare school. Deze week hadden we een slang in de klas. De slang mocht ook uit het terrarium……. Afgelopen woensdag hebben we ook de kanjerles gehad met de ouders erbij. Wat fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren! 

                               Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Downloads:

Duinwoordjes overzicht