Duinwoordje 10-02-2017

Van de directeur De komende weken staan in het teken van de kanjer training. Iedere klas zal een moment kiezen om u mee te nemen in onze aanpak van onze sociaal- emotionele methode. Afgelopen week hebben de architecten een vlekkenplan gepresenteerd voor de herinrichting van de kerk aan het team en het bestuur. 21 februari presenteren wij de plannen tijdens een extra ALV.

 

Trefwoord Iedereen raakt weleens iets kwijt. Maar niet alles wat iemand kwijt raakt wordt ook even erg gemist. Missen doe je iets dat belangrijk is voor jou: iets dat de moeite van het zoeken waard is. Voor kinderen een mooie ontdekking: wat en wie is zo waardevol dat het gemis ervan jou kan raken? Jezus vertelt over een koning die gasten zoekt voor zijn feest. Verrassend genoeg blijken de randfiguren het zoeken waard: zij kunnen volgens de koning niet gemist worden. In tegenstelling tot de eerste genodigden die zichzelf te goed vonden. In een tweede gelijkenis is een herder één van zijn honderd schapen kwijt is. een bescheiden verlies. Maar voor de herder is het duidelijk: zonder dit ene dier is de kudde niet compleet.

Kanjertraining Afgelopen maandag was er een voorlichting over Kanjertraining waarin besproken is waar de Kanjertraining voor staat, wat de rol van de opvoeders en ouders is en hoe Kanjertraining toegepast wordt in de klassen. Groep 6 en 7 hebben deze week al een zeer geslaagde bijeenkomst gehad in de klas. Hier is nog eens duidelijk verteld waar de petten voor staan en is er ook fysiek geoefend.  Ontzettend bedankt voor de positieve geluiden! Volgende week en de week erna zullen ook de andere groepen zo'n bijeenkomst hebben. Mocht u meer willen weten over de Kanjertraining dan kunt u terecht bij Sarah Rikmanspoel (Kanjer coördinator) en uiteraard bij de groepsleerkrachten.

Judolessen In samenwerking met stichting SportMindz bieden wij de gelegenheid voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 en de leerlingen van de NSO om bij ons na school te judoën. De eerste (proefles) zal zijn op maandag 6 maart van 16:00 tot 17:00. SportMindz wil met het SportMixz-jeugdprogramma kinderen een goede basis meegeven voor een sportief, gezond en weerbaar leven. Niet de sport, maar het kind staat centraal. Plezier, vertrouwen, zelfvertrouwen en respect staan daarbij voorop. Bezoek de website voor meer informatie: www.sportmixz.nl. Heeft u interesse om uw kind deel te laten nemen aan de proeflessen, stuur dan een mail naar Christiaan Batenburg: c.batenburg@duinoordschool.nl

Rapportgesprekken 13/14 maart Binnenkort vinden er weer rapportgesprekken plaats waarvoor u een voorkeur voor een dagdeel kunt aangeven: maandagmiddag of maandagavond of dinsdagmiddag. Dinsdagavond zijn er geen gespreksmomenten. U kunt uw voorkeur mailen naar: administratie@duinoordschool.nl  en dan zullen wij proberen zoveel mogelijk met de aanvragen rekening te houden. Uw mail moet uiterlijk maandag 20 februari bij ons binnen zijn.

Groep 1a We werken de komende weken over het verkeer. We hebben gepraat over voertuigen. Wat zijn dat nou eigenlijk. We kwamen erachter dat je heel veel verschillende voertuigen hebt. Leuk dat de kinderen allemaal spullen van thuis meegenomen hebben. Maandag gaan we een verkeerswandeling maken door de buurt. Dan kunnen we goed kijken naar de verkeersborden die we tegenkomen, maar gaan we ook oefenen met oversteken. Nyah is 4 jaar geworden, zij komt nu elke dag naar school. Nyah welkom in groep 1a! Casper komt volgende week wennen. We zijn ook gaan gymmen. Je kan heel veel doen met ballen. Gooien, schoppen, stuiteren, rollen en vangen. Het ging al heel goed! Ook hadden we 2 keer dans. Op woensdag 22 februari mogen de ouders komen kijken naar de dansvoorstelling. Dan laten we zien dat we al op echte dansers lijken! Woensdag 22 februari geeft juf Hedy ook een Kanjerles aan de kinderen. De ouders zijn dan welkom om te komen kijken. De les start om 8.35 uur, zorg dat u op tijd bent!

Groep 1b Langzaam vloeien de waterdruppels de klas uit en maken ze plaats voor het nieuwe thema. Nog even hebben we het maandag gehad over water in de badkamer, douchen, wassen, waarom hygiëne belangrijk is enz. Dinsdag en woensdag mochten de voetjes van de vloer en hebben we de mooiste dansmoves gemaakt tijdens de dansles. Ook zijn we van start gegaan met het nieuwe thema en vlogen de bekeuringen al in de rondte! Stonden er verkeersregelaars op het plein, moesten we oversteken bij de zebra, leerden we waarom er verkeersregels zijn en weten we wat een automobilist en een voetganger is. Weet u het al?! We hebben het inderdaad over het verkeer! Hier gaan we de komende weken dan ook nog verder mee aan de slag! Verder waren we zeer verheugd toen we Maya weer mochten verwelkomen na haar vakantie in China, want hadden haar wel gemist! Als verrassing kregen we ook nog allemaal een Chinees souvenir! Vanaf volgende week komen Bo en Danilo onze klas vergezellen! Wij wensen u een heel fijn weekend toe!

 

Groep 2 We hebben weer hard gewerkt deze week. De laatste streepjesboeken zijn af. Juf Heleen kwam ons nog één keer helpen met een gletsjer maken. Dat was best wel moeilijk en koud was het wel. Ook hebben we onze eerste IPad les gehad met rekenopdrachten van meester Christiaan. De kinderen vonden het leuk om te doen. De dansmeester kwam deze week twee keer oefenen. Informatie over het optreden volgt.

 

Groep 3 Het woord licht met de ch hebben wij geleerd. Verder letten wij op de verwijswoorden in de zin. Eenlettergrepige woorden zoals ja, zo en nu werden aangeboden in een verhaal. Onze dicteewoorden bestaan al uit 4 letters. We zijn deze week in een nieuw schrijfboekje gestart. In dit schrift leren de kinderen het aan elkaar schrijven van losse letters. Met rekenen zijn we bezig met het automatiseren van optel- en aftreksommen tot en met 10. Het vergelijken van omtrekken en oppervlakte kwam ook aan de orde. Hoe vaak past de kleine weide in de grote wei? Deze week staan bij Trefwoord onze handen centraal. Wat kan je er allemaal mee? Hoe kan je met je handen werken, troosten en helpen? Iedereen heeft meegedaan met het voelspel, 14 voorwerpen waren verstopt in een sok en moesten gevoeld en geraden worden. Wij hebben kennisgemaakt met Argus Clou in ons "Aardrijkskundeboek". Wij missen nog een paar rapporten.

 

Groep 4 Wanneer schrijf je een woord met een au of een ou en welke woorden hebben een ei of een ij…we zijn er steeds mee aan het oefenen want deze woorden moeten gewoon op een dag in je hoofd zitten. De taallessen gingen over het werkwoord, het wie- en het waar-deel in een zin. Best lastig hoor! De tafel van 4 zit er al aardig in en met het digitaal klokkijken gaat het ook steeds beter. Het waterproject is afgesloten; tijd om ons prikbord te veranderen in een fantasierijke boel vol kleurige vogels. We leren meteen wat over vogels in de winter en volgende week zullen we de vogels op het plein verblijden met pindasnoeren en zelfgemaakte vetbollen. We zijn gestart in nieuwe estafetteleesboekjes en weten alles van reclameteksten, doe-teksten, informatieteksten en plezierteksten. Met geschiedenis zijn we de tijd van de Romeinen in gedoken. Super spannend!  Tot slot vierde Lena op vrijdag haar verjaardag: hiep hiep hoera!!

 

Groep 5 Na weer een week hard werken hebben wij de methodetoetsen van spelling, taal en de cito ’s zo goed als afgerond. Trotse juf en blije kinderen. Afgelopen maandag is meester Bastiaan bij ons begonnen op de maandagen, hij trakteerde beschuit met muisjes omdat hij vader is geworden van Sofia. Vrijdag 17 februari van 8:00-8:30u kunnen de ouders komen kijken naar een kanjertrainingsles in het speellokaal. Dit zal gaan over het verhaal van Mister Peanut wat wij in de klas lezen en bespreken en gaat in groep 5 voornamelijk over normen en waarden. Met spelling zijn we bezig met de spellingsregel woorden met au- en auw. Rekenen volgende week zal gaan over het structureren van getallen t/m1000 in geldcontext, de tientallentafels, blokkenbouwsels en plattegronden. Met aardrijkskunde hebben we gesproken over het vervoer over water en met de trein van zowel mensen als producten. Met geschiedenis hebben we gekeken naar hoe het leven in een middeleeuwse stad er uit zag. We hebben heel hard gelachen om ons eerste tekendictee, dit gaan we vaker doen want het was moeilijk maar ook heel leuk. Alle kinderen gaan nadenken over het onderwerp van hun spreekbeurt, dit moeten zij uiterlijk dinsdag aan mij doorgeven. Voor huiswerk het spelling/taalblad. Klassendienst zijn Annemoon en Wende.

 

Groep 6 Deze week waren er 2 jarigen: Hoera voor Evi en Francesco! Met geschiedenis hebben we geleerd over het leven in een klooster vroeger....en nu. Ook tekenden we onze eigen initiaal...en tja, das best wel monnikenwerk. Vrijdag begonnen we met een Kanjerles waarbij de ouders konden zien welke oefeningen we zoal doen om te leren over ons gedrag. Vooral de oefening "complimentendouche" en "samen maken we een verhaal" was erg leuk en gezellig om te doen. In de middag kwam Ties in de klas afscheid nemen, trakteerde hij en kreeg hij van de hele klas leuke cadeaus. Lieve Ties, heeeeel veel suc6 op het Open Venster! Nog even een reminder: mocht u thuis nog het rapport tegenkomen....wilt u dit dan meegeven naar school?
Huiswerk: maandag Gym A, dinsdag redactiesommen blz 15, donderdag Geschiedenis H3.

 

Groep 7 Maandag hebben de laatste groepjes hun presentatie van het thema water gegeven en de cito ’s zijn deze week lekker afgerond. Woensdag waren de ouders in de klas om eens een kanjerles mee te maken. Dat was echt ontzettend leuk en er waren heel veel ouders gekomen! Een aantal ouders deed zelfs mee met een vertrouwensoefening, wat de klas en de juf natuurlijk erg stoer vonden! Een aantal kinderen heeft bij de gym een brief meegenomen over een hockeytoernooi op woensdagmiddag 29 maart. Het zou natuurlijk leuk zijn als veel kinderen zich daarvoor opgeven. We zijn deze week begonnen met een nieuw hoofdstuk bij de geschiedenis dat gaat over de Gouden Eeuw en in de eerste les hebben we het gehad over de VOC. Bij rekenen hebben we geleerd welke breuken gelijkwaardig zijn en dat je breuken ook kleiner kunt maken. Het huiswerk voor volgende week: maandag: muiswerk spelling, woensdag: werkblad rekenen, donderdag: toets verkeer.

 

Groep 8 Deze week hebben we het hoofdstuk van Natuur afgesloten. Dit blok hebben we het anders gedaan. Naast de uitleg van de juf en de meester hebben de kinderen zelf ook delen van het hoofdstuk uitgelegd aan elkaar. Ieder groepje heeft een deel van het hoofdstuk voorbereid. Volgende week vrijdag hebben we een toets over dit hoofdstuk. Na het thema water zijn we weer verder gegaan met de geschiedenislessen. De geschiedenislessen gaan de komende periode over de tweede wereldoorlog.

 

                                         Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duinwoordjes overzicht