Duinwoordje 27-01-2017

Trefwoord Deze week worden de kinderen zich ervan bewust dat we gedrag kunnen bevragen en beoordelen. Ben je dom of verstandig bezig? Of zijn we goed of fout bezig? Gedraagt iemand zich netjes of onfatsoenlijk? Wat betekent het als we zeggen dat iets mooi gedaan is? En is het eigenlijk erg als iemand niks doet?

Kanjertraining petten Binnen de Kanjertraining wordt gebruik gemaakt van petten om te oefenen met welk gedrag er is en welk gedrag gewenst is. In de onderbouw zijn er handpoppen die de leerkrachten gebruiken om te praten over gedrag, in de midden- en bovenbouw hebben we het meer over gekleurde petten die staan voor bepaald gedrag. Hieronder een uitleg van Kanjertraining over de betekenis ervan.

"Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.
Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op  een hele positieve en krachtige wijze gedragen.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren."
Bron; www.kanjertraining.nl

Kanjertraining Wij werken al enige tijd met de Kanjertraining op de Duinoordschool. De kinderen krijgen hier lessen over en oefeningen in. Ook op de jaarlijkse informatieavond besteden we er in de groepen aandacht aan. Toch horen wij als team vaak dat ouders het ook fijn vinden om zelf meer te weten over de Kanjertraining. Daarom organiseren we op maandag 6 februari om 8.45 een informatiebijeenkomst in de kerk waar de directeur Ruud Fabrie en  kanjercoördinator Sarah Rikmanspoel u zullen verwelkomen.

ADO Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben vandaag een kinderkaart gekregen voor de voetbalwedstrijd van ADO Den Haag op vrijdag 3 februari. Gebruikt u de kaart niet dan kunt u de kaart misschien doorgeven aan iemand anders.

Groep 1a De afgelopen week hebben we gewerkt over de zee. We leerden over eb en vloed. Wat is een storm en hoe ontstaan golven? Dinsdag kwam de oom van Philippine op bezoek in de klas, hij is een loods. Hij vertelde ons over zijn werk en liet ons zien wat een loods doet. We maakten met hem een reis over de wereld. De reis begon met de boot uit China. Hij gaat aan boord van een schip met een touwladder of soms ook met een helikopter als het gaat stormen. Woensdag hadden we onze eerste dansles. We krijgen les van een meester. Hij danst zelf bij het NDT. We gaan een dans instuderen die u mag komen bekijken. Donderdag zijn we naar het Museon geweest. Daar kregen we les over de zee. We bekeken mooie schelpen en zeedieren. Vrijdag zijn we weer met juf Ans naar het speellokaal gegaan. Daar oefenden we met de petten. Welk gedrag hoort bij welke pet. En welke pet (witte pet) willen we graag zien? 

Groep 1b Visje, visje in het water! Ook deze week voelden we ons weer als een vis in het water. Lekker spetteren en experimenteren met o.a. het water in de waterbak. Wist u dat je blauw water krijgt als je heel veel blauwe papiertjes scheurt en nat maakt en dat we met olie en zout "lava" kunnen maken! Deze week zijn we ook bezig geweest met de mooie wondere wereld in de zee. Kijkt u maar eens naar onze mooie schilderijen, met de prachtige vissen erop! Woensdag hebben we kennisgemaakt met de walvis die stiekem geen vis is. Staatssecretaris Martin van Rijn kwam ons voorlezen uit het boek "De kleine Walvis" i.v.m. Nationale voorleesdagen. Wist u dat een walvis wel 25m. kan worden  en wij allemaal in z'n buik passen, want de juf had ook zo'n grote op het plein getekend! Verder hebben we nog onze eerste dansles gehad van meester Jannick van het Nederlands danstheater, nog een paar keer oefenen en dan mag u naar onze mooie dansmoves komen kijken, de datum en tijd volgen nog! Wij zouden het erg leuk vinden om aan de papa's en mama's te laten zien en mogelijk te vertellen wat we geleerd en gemaakt hebben in de klas de afgelopen weken. Komt u donderdagochtend v.a. 8:25 een kijkje bij ons nemen?! Wij wensen u een spetterend weekend toe!

Groep 2 Het was weer een waterrijke week. Dinsdag hebben we regen gemaakt door water te verdampen tegen een spiegel. Van het gekookte water hebben we lekker thee gedronken met elkaar, met een wolkje melk.
Woensdag vierden we de verjaardag van Jonathan, ook alweer 6. Van harte gefeliciteerd!
Ook zijn we begonnen met “Dans in school”. We gaan met meester Yannick van het N.D.T. een mooie dans instuderen. Donderdag hebben we ijskristallen bekeken en een nieuw woord geleerd: ‘ijspegel’, al dachten dat sommige kinderen dat ik ijs-egel zei. We moesten er erg om lachen allemaal.

Groep 3 Maandag kregen wij bezoek van meester George en meester Rick. Zij werken bij Hoogheemraadschap Delfland en wisten ons veel te vertellen en te laten zien over het schoonmaken van oppervlaktewater en de bescherming tegen water. Het was best moeilijk, maar bij de quiz wisten de kinderen veel vragen te beantwoorden. Bente, Louise, Siebe en Oscar kregen er zelfs een prijsje voor. Lastige woorden als hoed, bed, rib en web leren wij lezen. Ook zijn we gestart met het lezen van woorden met twee medeklinkers vooraan of achteraan zoals: klein, groot, kaars en wolf. Tijdens de rekenles besteden we veel aandacht aan het automatiseren van het optellen en aftrekken tot en met 10 en het begrip "plattegrond" kwam ook aan bod.
Hoe komt water uit de wolken? Deze leervraag werd vrijdag uitgebreid besproken. A.h.v een proefje, informatieboeken, IPad etc. onderzochten en bekeken wij de kringloop van het water. Waarom hebben wij water nodig om te drinken? Hoeveel water gebruiken wij o.a. als wij douchen? De vragen worden deze en volgende week beantwoord. Donderdag 2 februari zijn wij uitgenodigd voor de les "Recyclen" bij het Museon. Wij verzamelen de rapporten weer op school. Wilt u het rapport zo snel mogelijk aan uw kind mee naar school geven? Alvast bedankt.

Groep 4 Het werken rond het thema water wordt volgende week afgerond. We hebben allerlei proefjes met water gedaan en dat was super leuk! Deze week zijn we druk bezig geweest met de afronding van het informatie verzamelen en volgende week gaan de groepjes hun ervaringen presenteren op een door henzelf gekozen manier. We zijn benieuwd! We maken zelfs muziek met waterflessen! Ondertussen is ook de tijd van de Cito’s aangebroken. Ook de komende twee weken zijn we daar nog mee bezig; elke dag een klein stukje. Het eerste spellingschrift is helemaal uit en het eerste rekenboek ook. We zullen dus zo ongeveer wel op de helft van het schooljaar zitten. Wat vliegt de tijd!  De tafel van 3 wordt door bijna iedereen beheerst. Blijf ook thuis regelmatig herhalen, anders zakt ’t zo weer weg…     

Groep 5 We hebben deze week weer ontzettend hard gewerkt aan onze leervragen, de presentaties krijgen steeds meer vorm. Power points, toneelstukje, een rap, we zijn heel benieuwd naar elkaars presentatie die we volgende week gaan bekijken. We hebben een hele leuke ‘spoorzoekles’ in het Museon gevolgd waarbij we een mysterie moesten oplossen. Maandag mogen we weer naar het Museon voor een les over rivieren. We zijn begonnen met onze spelling-, DMT- en rekencitotoetsen. Volgende week maandag gaan we verder met spelling en begrijpend lezen, dinsdag woordenschat en donderdag verder met rekenen. We hebben met elkaar de oefenopdrachten van cito bekeken, deze zijn te vinden op www.leestrainer.nl bij groep 5, mochten de kinderen nog verder willen oefenen of jullie ouders een beeld willen krijgen van het soort vragen. Het huiswerk voor volgende week is het taal/spellingblad. Vandaag hebben we afscheid genomen van Bram we hopen dat hij het heel erg naar zijn zin gaat krijgen op Kronenburgh, we gaan hem zeker missen. Klassendienst zijn Madeline en Kathelijne.

Groep 6 Maandagochtend zijn we gelijk met een kennismakingsspel gestart om Anne uit gr. 5 te laten zien wie we zijn...en dat was erg leuk! Er is weer veel informatie gezocht en gevonden over drinkwater en we weten nu o.a. waarom er vroeger watertorens werden gebouwd en hoeveel water daar in kan. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan enkele CITO-toetsten. Donderdag was Juf Marion ziek (veel beterschap hoor!) en hebben we met de hele groep trefbal gespeeld....en dat ging er heel fanatiek aan toe! Gelukkig mocht de juf met de jongens meespelen ....maar de meiden waren toch écht sterker! Vrijdag hebben de meiden met elkaar gesproken over ons gedrag naar elkaar. Thimo is zondag jarig en trakteerde: hoera voor Thimo!
Huiswerk: maandag Gym A, dinsdag redactiesommen blz. 13, vrijdag Topo Utrecht B-niveau.

Groep 7 Maandag hebben we de verjaardag van Emile gevierd en we zijn deze week begonnen met de cito ‘s, waar we het maar druk mee hebben. Bij taal hebben we geleerd wat het voltooid deelwoord is en wat een bijwoord is. Verder werken we hard aan onze presentaties voor thematisch werken, volgende week is alweer de laatste week dat we aan dit thema werken. Er worden allerlei mooie dingen gemaakt, van posters en PowerPoint presentaties tot filmpjes en raps. Huiswerk: maandag muiswerk spelling, woensdag werkblad redactiesommen, donderdag topografietoets Oostenrijk deel A+B. 

Groep 8 Wat was het leuk afgelopen dinsdag…. Zappsport kwam  langs in groep 8. De meisjes en de jongens hebben een volleybal battle gespeeld tegen elkaar. De meisjes hadden Naomi van As als coach en de jongens Ron Boshard. De meisjes hebben de battle gewonnen! Binnenkort wordt het uitgezonden op tv. Volgende week sluiten we het thema water alweer af. Komende vrijdag presenteren we aan elkaar welk antwoord we hebben gevonden op onze leervraag.

                             Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht