Duinwoordje 13-01-2017

Van de directeur

2017, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen voor ons onderwijs! Deze week zijn wij begonnen met de verwondering op het schoolplein als inleiding voor ons thema ‘water’. Een sneeuwkanon spoot sneeuwvlokken en het plein kleurde wit.

Foto's: Thema Water 2017

Trefwoord De kinderen leren deze week weer vijf wijsheden die iets vertellen over beginnen. Dat je ergens zo graag aan wilt beginnen dat je handen, letterlijk of figuurlijk, ervan jeuken. Maar ook dat je onder aan de lader begint. Wat soms een geruststelling is en soms ook een teleurstelling. De kinderen verkennen de wijsheden en ontdekken wat zij erbij ervaren of van vinden. Binnen de kortste keren is het dan vrijdag: het begin van het einde van dit thema en schoolweek… 

Thematisch werken Wat is sneeuw(1b), hoe komt de regen in een wolk  (1a), wat als de ijskappen smelten (7) en hoe verloopt de weg van het water van wolk tot kraan (6). In elke klas worden er leervragen geformuleerd. De kinderen gaan hiermee aan de slag. Op maandag- dinsdag- en vrijdagmiddag  wordt er in alle klassen thematisch gewerkt. Hierbij worden hogere denkordes aangesproken. Niet alleen onthouden, begrijpen en toepassen zijn van belang, maar creëren, evalueren en analyseren zijn nieuwe vaardigheden die wij de kinderen bij willen brengen. De kinderen leren gericht te zoeken, informatie te verwerken, actief te luisteren en samen te werken. 3 februari sluiten we de eerste periode thematisch werken af en evalueren wij het leerproces. Een ontdekkingstocht voor kinderen en leerkrachten. Vraag vooral veel aan uw kinderen…. Wat heb je vandaag ontdekt?

Kanjertraining Op de Duinoordschool werken wij al jaren met de Kanjertraining, om te leren hoe je met elkaar omgaat.  De Kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Waarden die we als school, maar u als ouder, waarschijnlijk ook belangrijk vinden. De kinderen krijgen hierover lessen en oefeningen vanaf groep 1. In februari zullen wij o.a. een informatiebijeenkomst, onder schooltijd, houden over de Kanjertraining. Ook zullen we u nog meer meenemen in hoe onze lessen eruit zien en welke afspraken we met elkaar maken.  

Lego League Deze week konden kinderen uit groep 6 en 7 zich opgeven voor de naschoolse activiteit lego league. We hebben een team van kinderen uit groep 7 (dinsdag van 14.30- 15.30) en een team van kinderen uit groep 6 (dinsdag van 15.30- 16.30). Zij zullen zich gaan voorbereiden op de techniek wedstrijdeind november 2017. De kinderen leren een Mindstorms robot van lego te program- meren, zodat deze robot verschillende handelingen uit kan voeren. Elke geslaagde handeling levert punten op tijdens de wedstrijd. Na de zomervakantie zullen de kinderen zich ook verdiepen in een maatschappelijk probleem en eigen toepassingen verzinnen voor het automatiseren van processen. Afgelopen jaar werden de kinderen uit groep 7 (en 8) op dit onderdeel eerste van de 40 deelnemende teams. Een prestatie die wij hopen te evenaren komend schooljaar. Een bijzonderheid dit jaar; er hebben zich 9 meiden opgegeven uit groep 6 dit jaar! 

Groep 1a Wat een verwondering dinsdag op het schoolplein, SNEEUW! Het had allemaal te maken met het thema water waar we de komende 4 weken over gaan werken. Wat weten de kinderen al over water? We hebben samen een woordweb gemaakt. De kinderen hebben zelf leervragen bedacht. Wat willen zij leren over water? De vragen hangen we op in de klas. Elke week zullen we op een aantal vragen de antwoorden gaan zoeken. Dit doen we door filmpjes te kijken, boeken te bekijken en lezen of met elkaar te praten. Ook doen we proefjes. Zo hebben we de afgelopen week geleerd hoe sneeuw ontstaat, hoe het kan dat sneeuw gaat smelten. We hebben gekeken naar ijs, de begrippen bevriezen en smelten geleerd. We weten nu ook waarom regen uit een wolk valt. Ook hebben we een watertafel in de klas. Daarin hebben we gekeken welke spullen blijven drijven en welke spullen zinken. We kwamen tot de ontdekking dat spullen met veel lucht beter blijven drijven zoals een ballon. Dat zware spullen sneller zinken zoals een sleutel. De kinderen hadden zelf bedacht om bootjes te maken. Met kurk, vilt en cocktailprikkers hebben ze bootjes gemaakt die kunnen drijven. Niet alle kinderen zullen de komende tijd hetzelfde maken. Het is de bedoeling dat kinderen zelf aangeven wat ze willen leren. We zullen natuurlijk alle kinderen stimuleren. Denkt u nog even aan de gymspullen in een gymtasje, dank u!  

Groep 1b Wat waren we blij om elkaar na twee weken weer te zien! En wat hebben we al weer veel gedaan in het nieuwe jaar! Want deze week zijn we met het ‘schoolbrede’ thema Water van start gegaan! En begonnen we dinsdag met sneeuw op het plein en in de school!  Hierbij kwamen een aantal vragen bij ons naar voren. Hoe ontstaat sneeuw en wanneer krijg je ijs? Dat zijn we vervolgens ook direct gaan onderzoeken. Door een bekertje water buiten, binnen, in de koelkast en in de diepvries te zetten en elke dag te kijken wat er met het water was gebeurd. Ook hebben we naar filmpjes gekeken waarbij we zagen hoe sneeuw ontstond en hebben we prachtige sneeuwpoppen geschilderd. Volgende week willen we achter de vraag komen hoe het kan dat een boot blijft drijven en daar hebben we ook al aardig wat proefjes voor gedaan.  Woensdag mochten we in de gymzaal geoorloofd stoeien. Dat vonden we in het begin wel even spannend maar op een gegeven moment hadden we de smaak te pakken! Donderdag hadden we circuit en mochten we in alle hoeken een keer spelen en moesten we iets maken/ doen/ spelen dat met water te maken had. Vandaag waren we weer in onze nopjes omdat we ons speelgoed mochten meenemen! Tot zover onze eerste schoolweek van het jaar! Een fijn weekend toegewenst! 

Groep 2 Allemaal weer heelhuids terug van onze vakantie zijn wij dinsdag begonnen aan onze thema-weken. Het onderwerp is water en dat kan in vele vormen verschijnen. Op dinsdag begon het heel spontaan te sneeuwen op het plein. Het leek plotsklaps winter. In de klas bespreken we allerlei soorten weer en zijn we druk bezig met wat blijft drijven of zinken en soms snappen we echt niet waarom wel of waarom niet! Dat gaan we vast de aankomende weken nog verder ontdekken. Vrijdag was het feest, want Sjoerd is zes jaar geworden. Hiep hoera, van harte gefeliciteerd! 

Groep 3 Kern 6 is deze week met de letter en woord ei afgesloten. Er werd in de klas een eitje gebakken en gegeten. Er werd ook geprobeerd om een ei kapot te drukken, maar zelfs meester Ed was niet sterk genoeg. Mocht u dit thuis willen proberen, vraag dan wel even aan uw kind hoe dit moet! De hele uren worden geoefend en het splitsen van de 7 en 8. We maken zelfs al sommen met +2 en - 2. De even en oneven getallen kwamen ook aan de orde. Dinsdagochtend was het plein opeens veranderd in een winterlandschap. Door sneeuw kwamen wij op water en daar gaat ons thematisch onderwijs over. De kinderen hebben mooie en moeilijke leervragen bedacht. Vandaag zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Wat is water? We proeven, ruiken en bekijken water. Proefjes, filmpjes en boeken zijn nodig om onze vragen te kunnen beantwoorden! Inmiddels zijn we al gestart met kern 7, de rode draad is het vinden van de geheimzinnige schat aan boord van een schip. Het woord schip en de lettercluster sch werden aangeboden. De kinderen hebben een enveloppe meegekregen met informatie over het DGO. Wilt u de enveloppe uiterlijk vrijdag weer meegeven naar school met de vragenlijst? 

Groep 4 Helaas, de vakantie zit er weer op. De verhalen klonken gezellig. Naast ‘wie er het mooiste en hardste vuurwerk had’, gingen ze vooral over de bioscoop, over logeerpartijen en gezellige kerstdiners. Nu zijn we weer op school, met 33 kinderen want Kalle zit vanaf nu ook in groep 4. We heten hem van harte welkom!  Een nieuwe tijd is aangebroken: we schrijven met pen! Heel trots waren we, dat het zo goed lukte. De letter Q nog wel! Dinsdagochtend was het een beetje gek; het leek wel of het sneeuwde op het plein! Het thema water werd hiermee geopend en meteen hebben we ons van alles afgevraagd: waar komt sneeuw vandaan? Hoe wordt drinkwater gemaakt? Hoe leven pinguïns? Hoe kan een cruiseschip blijven drijven? Waarom is de zee zout? Hoe ontstaat een tsunami? Hoe werkt het riool? In de komende weken gaan de kinderen in groepjes zelf op onderzoek uit om antwoord op hun vragen te krijgen. Ook moeten ze erover nadenken hoe ze het geleerde aan de anderen gaan presenteren. Spannend en leuk! Nu juf Mieke heerlijk van haar pensioen geniet, heeft juf Sarah de donderdag en vrijdag overgenomen. Dat is boffen voor haar en voor de klas! Met spelling hebben we woorden met een –d aan het eind herhaald; met rekenen maken we plus- en minsommen ‘over het tiental’ ( 36+8  73-7). Bing is 8 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!! Het schaatsen was een groot succes. De kinderen hebben genoten, dat heeft u in het filmpje van Raoul wel kunnen zien. Super leuk!

Groep 5 Na een heerlijke vakantie begon de week al goed met sneeuw op het plein. Natuurlijk was het niet echt maar we verwonderden ons er wel over, wat een mooie opening van ons thematisch werken. Wij hebben als thema rivieren, we gaan naar rivieren kijken vanuit de aardrijkskunde, de geschiedenis en de natuur. De mooiste vragen zijn al bedacht en daar gaan we op verschillende manieren antwoord op vinden. Door in boeken te zoeken, op internet te kijken, interviews af te nemen, excursies enz. Mochten er ouders zijn die hier iets over willen vertellen in de klas dan zijn jullie van harte welkom. Alle andere ideeën zijn ook van harte welkom, ook boeken e.d. mogen mee naar school. Met taal zijn we bezig met de verschillende werkwoordsvormen: ik kijk, hij kijkt, wij kijken. Met spelling leren we woorden met een d in het midden die klinkt als een t en met rekenen zijn we bezig met getallen tot 1000 en tabellen. Het huiswerk voor volgende week is het spellingblad. Klassendienst zijn Kiki en Mats. 

Groep 6 Het was fijn iedereen weer terug te zien en om gezellige vakantieverhalen te horen: Emma was zelfs helemaal in Tasmanië geweest!! Dinsdag mochten we allerlei muziekinstrumenten proberen; de viool, de fluit en de trompet....heel erg leuk maar ook best moeilijk. We zijn  met het thema Drinkwater begonnen en hebben bij Juf Cornelie ons idee over een waterzuivering getekend. Verder hebben we in groepjes leervragen bedacht zoals "hoe is de waterweg van de wolk naar de kraan", "hoe werd water vroeger gezuiverd" en "waarom is er in andere landen minder of minder schoon water"? En enkele vragen konden we donderdag, tijdens de wandeling in Meyendel, gelijk aan de duinwachters van Dunea stellen! Huiswerk: maandag: gym A, dinsdag: Info zoeken/meenemen over Drinkwater, donderdag:  toets Aardrijkskunde H4.  

Groep 7 De eerste week na de vakantie is goed van start gegaan. Dinsdag was erg leuk met de 'sneeuw' op school en 's middags kwamen we erachter dat we de komende vier weken aan de slag gaan met het thema 'water'. We hebben zelfs al onze leervragen bedacht en zijn daar hard mee aan de slag gegaan! Eigenlijk zouden we vandaag een uitje hebben naar de Maeslantkering, maar dat kon helaas niet doorgaan door de storm die verwacht werd. Volgende week vrijdag gaan we alsnog! Bij rekenen kwamen sommen aan bod die met km/u te maken hadden en bij taal hebben we even opgefrist wat ook alweer een zelfstandig werkwoord en een hulpwerkwoord is. Verder hebben we verschillende rijmschema's geleerd en zelf gedichtjes geschreven en geoefend met werkwoord- spelling. Huiswerk: maandag Muiswerk spelling, woensdag rekenblad redactiesommen, donderdag toets natuur hoofdstuk 3.  

Groep 8 Wat waren we onder de indruk van de sneeuw die op het plein viel afgelopen dinsdag. Het sneeuwkanon zorgde voor een witte verrassing. Hierna hebben we in de klas nagedacht over het thema water. We hebben allemaal een leervraag geformuleerd rond het thema: bescherming tegen water. De komende drie weken gaan we op zoek naar het antwoord op onze leervraag. Helaas ging het bezoek aan de stormvloedkering bij Hoek van Holland niet door vanwege de storm en het hoge water. Het goede nieuws is dat we nu volgende week naar de stormvloedkering gaan. Op donderdag bezochten we wel het Technasium. Wij volgden hier verschillende mini lesjes. Volgende week maandag is een spannende dag. We krijgen dan ons schooladvies te horen!

 

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht