Duinwoordje 16-12-2016

Van de directeur Afgelopen week heeft het team en de pedagogische medewerkers van 2Samen een bijeenkomst gehad met de architecten van Braaksma en Roos om de mogelijkheden om samen een 'kindcentrum' op te richten te onderzoeken. De vorming van het kindcentrum is één van de opties die door het schoolbestuur zal worden gepresenteerd in een extra ledenvergadering in februari. Als de ALV in februari toestemming geeft de plannen verder uit te werken hopen wij in mei 2017 een concreet plan te kunnen presenteren. Ondertussen bereiden wij ons verder voor op een mooie Kerstviering donderdag.

Trefwoord Komende week vieren we met elkaar het Kerstfeest. Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, het kind van de goede wil dat vrede zal brengen.

Kerstfeest Dit jaar houden wij onze kerstviering in de kerk. Wij nodigen u van harte uit om samen met de kinderen en de leerkrachten dit feest te vieren op donderdag 22 december in de Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175. De viering begint om 19:00 uur en de kerk is open vanaf 18:45 uur. U komt toch ook? 

Afscheid juf Mieke Zoals velen van u al weten is juf Mieke op 4 juni 65 jaar geworden. Nu is het dan zover! Vanaf januari mag zij van haar welverdiende pensioen genieten. Wij laten haar natuurlijk niet zomaar gaan. Veertig jaar in het onderwijs waarvan 32 jaar op de Duinoordschool. Wie doet dit haar na? Op dinsdag 20 december wordt zij door de kinderen en de leerkrachten in het zonnetje gezet. Vindt u het leuk om persoonlijk afscheid te nemen dan nodigen wij u uit voor een kopje koffie in de hal/speellokaal van 8.45 uur-10.00 uur.   

Gezocht penningmeester voor het bestuur Het bestuur van de ‘Vereniging voor Prot. Chr. basisonderwijs Duinoord’ bestaat uit ouders van de Duinoordschool, die benoemd zijn door de leden van de algemene ledenvergadering (ouders).  Binnen het bestuur hebben de bestuursleden de volgende aandachtsgebieden: personeel, financiën, onderwijs, zorgleerlingen, naschoolse opvang en communicatie. Vanwege het vertrek van onze penningmeester aan het einde van dit schooljaar is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Als u interesse heeft voor deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur; Arnoud Fuchs: fuchs@haagrecht.nl Meer informatie kunt u vinden op: Bestuur Duinoordschool

 

Toekomstige ontwikkelingen Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om samen met Kinderopvang 2Samen een 'kindcentrum' op te richten. Een kindcentrum verzorgt het onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit 1 pedagogische visie. Het kindcentrum biedt mogelijkheden om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van de kinderen op sociaal-  sportief- , creatief- en cognitief gebied, waarbij ruimtes gedeeld kunnen worden en waarbij we elkaars expertise kunnen benutten. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken, hebben wij voor deze gezamenlijke verkenningsfase een stuurgroep (bestuursniveau), een projectgroep (managementniveau) en een commissie vorming kindcentrum (teamleden) opgericht. Doel is dat deze commissies nadenken over de visie op een kindcentrum, de onderwijsinhoudelijke missie en het efficiënt gebruikmaken van ruimtes. In verband met de beschikbare ruimte en de verbouwplannen hebben we voor deze verkenningsfase met 2Samen architecten- bureau Braaksma en Roos in de arm genomen om een structuurontwerp te ontwikkelen n.a.v. de input van de commissies. Zij maken een analyse van de bestaande gebouwen, een analyse van eisen en wensen en een verkenning van mogelijkheden. Dit gebeurt in 5 sessies met de verschillende commissies. Hiervoor ontwikkelen zij een vlekkenplan en schetsmatige visualisaties, waarbij PvE’s gebundeld worden. De oogst van deze verkenning wordt gedeeld met de ALV van de Duinoordschool en de oudercommissie van 2Samen. De vorming van het kind- centrum is één van de opties die door het schoolbestuur wordt gepresenteerd zoals eerder aangekondigd. Dat zal media februari 2017 plaatsvinden. Als de ALV de samenwerking met 2Samen als een positief scenario ziet, wordt er een go gegeven aan de architecten om de voorlopige plannen verder te ontwikkelen tot concrete bouwplannen met een bijbehorend financieel plan. Dit plan zal dan medio mei 2017 door de ALV dienen te worden goedgekeurd. De (ver) bouwplannen zullen dan vanaf de zomervakantie 2017 gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Tot zover de stand van zaken op 16 december 2016. 

Schaaklimonadetoernooi 2017 Kun je schaken en vind je schaken gewoon leuk? Kom dan naar het schaaklimonadehuis voor schakers uit groep 3 t/m 8. Deze vindt plaats in het handvaardigheid lokaal op maandag 9, 16, 23, 30 januari / 6, 13, 20 februari /  13, 20 maart van 15.00 tot 16.00 uur. Onder het toeziend schaakoog van meester Bert doe je mee aan de schaakpuzzelwedstrijd (1e prijs de beker) ga je doorgeef-schaken, speel je mee in het snelschaaktoernooi en het Schaak-limonade- toernooi (1e prijs de beker). Natuurlijk staan er na de laatste ronde van het toernooi voor iedereen prijzen klaar. Voor limonade en een hapje  in het schaaklimonadehuis wordt gezorgd. Maximaal 14 deelnemers, kosten: € 50, bij het inschrijven te voldoen. Naam:………………….. ………………….Groep:……..Mailadres:…………………………. Handtekening ouder:……………..

Groep 1a Natuurlijk hebben we de afgelopen week weer heel veel gezongen. Voor het kerstfeest en voor het afscheid van juf Mieke. Wat kunnen de kinderen veel onthouden, heel knap!! We tekenden met wasco een rendier, Rudolf met zijn rode neus. Daarna mochten we met ecoline kleuren. Dinsdag zijn we gaan gymmen. We oefenden met springen over een lijn en lopen over de bank. Ook bekeken we de basplaat over de kerst. Daar kwamen woorden als kerstboom, kerststal, kerstdiner, sneeuwpop, feest, versieren in voor. Donderdag hadden we een knutselmiddag samen met groep 1b. We maakten kerstklokjes met belletjes. Het was heel gezellig en de klokjes zijn mooi geworden. En tot slot zijn we hard bezig om allemaal een kerstlichtje te maken. Misschien heeft u thuis nog een glazen potje. Dinsdag nemen we afscheid van de juf Mieke. De kleuters gaan dan ook een klein optreden geven. En donderdagavond vieren we kerst in de kerk.  

Groep 1b Wat was het gezellig in de klas deze week. De kerstlichtjes en kaarsjes aan, kerstliedjes zingen en dan ook nog naar een mooi kerstverhaal luisteren bij de open haard! We leren steeds meer over het kindeke Jezus, over vrede op aarde en dat je elkaar lief moet hebben. En dat doen we al heel goed in de klas! Verder zijn we nog druk bezig geweest met het steeds mooier maken van de klas, met o.a. moeilijke puzzels maken en met  de voorbereidingen voor de kerstviering!! Donderdagmiddag zijn we bijv. met z'n allen wezen knutselen bij gr. 1a daar hebben we mooie kerstklokjes gemaakt, samen gezongen  op het podium en als beloning  hebben we naar een  mooie film gekeken over de sneeuwman. Volgende week zouden we het fijn vinden als iedereen een plastic zak meeneemt  zodat daar onze mooie werkjes in meegenomen kunnen worden. Alvast bedankt! Fijn weekend en tot volgende week! 

Groep 2 Wat zijn we deze week gezellig bezig geweest. Kerstbomen stempelen, werkboek over de kerst, grappige rendieren, we krijgen er geen genoeg van. De kerst kan niet lang genoeg duren. Lekker in het donker met de lichtjes aan. Dinsdag was het feest. Hannah werd zes jaar. Van harte gefeliciteerd! Ook hebben we fijn gegymd met groot materiaal: ladders, glijbaan en de hoge kasten. We gaan vast lenig het oude jaar uit! Fijn weekend!  

Groep 3 Deze week staan de engelen en de kerstbomen en hangen de sterren te stralen in de klas. Wat een prachtige kaarsen hebben de kinderen meegenomen voor op ons speciale tafeltje. We hebben ze al een paar keer laten branden. Dinsdag leerden wij het woord uil met de letter ui. Wat kan een ui stinken! Wij mochten allemaal even ruiken. We sluiten de week af met het woord pauw en de letter au. We bekeken ook een echte veer van een pauw. Deze week zijn wij in een nieuw rekenschrift begonnen. We oefenen het splitsen en samenvoegen van getallen onder de 10. We maakten kennis met het begrip oppervlakte. Wij oefenen iedere dag voor het kerstfeest in de kerk en natuurlijk voor het feest van juf Mieke. We kijken uit naar de komende week! Op vrijdag mogen alle kinderen een tas mee naar school nemen voor alle kerstknutsels. 

Groep 4 De taalles ging deze week over het bakken van een taart. Nou, daar weten wij na alle perikelen rondom Bakpiet gelukkig al alles van! Wat is een recept, wat zijn ingrediënten en wat is de bereidingswijze… Ook hebben we het gehad over kruiden en specerijen. We hebben gesnuffeld aan kerrie, nootmuskaat, kaneel. Best lekker! De spellingslessen gingen over woorden met –aai, ooi, oei. : je hoort een j, maar je schrijft een i. We zijn begonnen aan blok 4 van rekenen. De tafel van 3 moet worden geoefend. In de klas bedenken we bij elke tafelsom een beweging. Dat helpt bij het onthouden!  Een lastige rekenles deze week was het werken met verhoudingstabellen. De hoofdletters C en O waren deze week lekker makkelijk, zeg! De klas ziet er heel gezellig uit, met al de lichtjes en glitters. We hebben super leuke kerstkaarten gemaakt. U moet nog 1 weekje geduld hebben, dan zult u ‘m thuis ontvangen. Verleden week heeft de vader van Nina ons verteld over zijn beroep, hij lost problemen op en wij mochten er ook één oplossen. We hebben het ‘lekker’ opgelost, mmmmmm! Tot slot zijn we natuurlijk heel erg goed  aan het oefenen voor ons optreden tijdens de kerstviering in de Bethelkerk. Het gaat al heel goed! 

Groep 5 Deze week hadden we als verrassing een super leuke lego les van meester Joost, hij geeft technisch lego challenge lessen bij het Couveehuis. Als je het leuk vindt kun je je voor 9 lessen inschrijven, start woensdag 18 januari van 13:00-14:15 (Legoles couveehuis). Bij juf Cornelie hebben we leuke  engeltjes gemaakt die nu gezellig in de klas hangen. Met spelling hebben we ons zinnendictee gehad en met rekenen zijn we bezig met geld- en deelsommen. Met geschiedenis zijn we de riddertijd ingedoken, ridder worden, werd je niet zomaar. Volgende week dinsdag nemen we afscheid van juf Mieke en gaan we haar verrassen met …. dat blijft nog even geheim. Volgende week donderdagavondavond kerstviering in de kerk, vrijdagochtend Kerstontbijt (lijst hangt bij de klas), daarna we gaan we lekker zwemmen en om 12u begint de vakantie. 

Groep 6 Ook deze week hebben we weer geknutseld....maar dan nu voor Kerst....er hangen dus nu bling-bling "kerstballen" in de klas! Verder zingen we ons schor ....en dat is nog niet makkelijk voor al die verkouden en hoestende kinderen. Oh jee....als we nou maar niet ziek zijn volgende week met het afscheid van Juf Mieke en de kerstviering! Helaas moesten we deze week best veel toetsen maken en dat was minder leuk. Mathilde was jarig en trakteerde onwijs leuke pinguïns: hoera voor Mathilde! Huiswerk: maandag gym A, donderdag: werkstuk inleveren! 

Groep 7 Jasmijn is maandag officieel bij ons gestart en daar zijn we harstikke blij mee! Er wordt naar lieve lust gezongen, toneelgespeeld en geknutseld in groep 7. Ook hebben we ons bezig gehouden met staartdelingen, werkwoordelijk gezegde en het omgaan met energie. Oftewel we zitten niet stil. Nog een week te gaan en dan hebben we allemaal een welverdiende vakantie! We wensen Sophie heel veel beterschap en hopelijk zien we je maandag weer! Agenda: maandag werkstuk inleveren & gym A, dinsdag: 8.30  op het plein voor afscheid juf Mieke, donderdag: topo Spanje en Portugal en kerstfeest in de kerk om 19.00, vrijdag: tot 12.00 school. 

Groep 8 Afgelopen week hebben we hard geoefend voor de kerstviering. Vrijdag hebben we een geschiedenis toets gemaakt. Het eerste rekenboek is alweer uit. Voor volgende week vrijdag mag iedereen iets lekker meenemen, we hebben dan een klein kerstbuffet.

 

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

Duinwoordjes overzicht