Duinwoordje 04-11-2016

Van de Directeur De afgelopen week is er een bijeenkomst geweest van medewerkers van 2Samen en leraren van de Duinoordschool om de verkenning van een vorming van een kindcentrum verder uit te werken. We zijn gestart met een verkenning omdat we willen onderzoeken hoe een aan het onderwijs gelieerde partij kan bijdragen aan de doelstelling van onze Vereniging.

 Een van de doelen van onze vereniging is het creëren van optimale condities voor het onderwijsleerproces in de school en de daaruit voortvloeiende eisen ten aanzien van leerlingen, ouders, personeel en de organisatie van de school. We hebben de eenmalige kans om het gebouw toekomstbestending te maken door de ruimte die de kerk biedt te kunnen aanwenden voor onderwijsdoeleinden. Binnenkort hoort u ongetwijfeld meer over de ontwikkelingen op dit gebied. Ondertussen gaat het werk gewoon door en maken wij ons op voor twee belangrijke zaken; het rapport en de komst van Sinterklaas!

Trefwoord Komende week ontdekken de kinderen wat kan helpen om iets vol te houden. Op welke manier kun je het leuker maken of makkelijker, zodat je uiteindelijk het doel bereikt waarvoor je het allemaal deed? In het Bijbelverhaal horen we hoe Jakob en Ezau elkaar na jaren weer ontmoeten en vrede sluiten. De moeite van het volhouden meer dan waard! Jakob gaat terug naar zijn land en vestigt zich daar opnieuw.

Afscheid juffrouw Mieke Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft op de informatieavond gaat juffrouw Mieke per 1 januari 2017 met pensioen. Wij zullen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dinsdag 20  december nemen wij met de kinderen afscheid van haar. Na de kerstvakantie zal juffrouw Sarah op donderdag en vrijdag haar taken in groep 4 overnemen. Haar lesgevende taken in groep 7 zullen overgenomen worden door juffrouw Evelien, zij zal fulltime gaan werken in groep 7.  

Identiteit In het kader van onze identiteit heeft dominee Maasland (van de Bethelkerk) dinsdag alle groepen kort bezocht en heeft hij verteld over het geloof en zijn werk als dominee. Hij had zijn toga aan en zijn baret op. Als de ouderling van de dienst in de kerk hem een handje geeft mag de baret af. Dan mag hij preken. Na de meivakantie komt hij opnieuw langs. Kinderen krijgen een verdieping over onze Christelijke feestdagen, over Hemelvaart en Pinksteren kunnen zij vragen stellen.  

Schoolfruit Vanaf komende week krijgen de leerlingen twintig weken lang, drie keer per week schoolfruit. Het schoolfruit wordt mogelijk gemaakt door het Steunpunt EU- schoolfruit en is gesubsidieerd. Komende week is er fruit op woensdag, donderdag en vrijdag. De leerlingen krijgen de eerste week appel, peer en ananas.

Schoenendoos, van simpele schoenendoos tot een mooi cadeau. Volgende week vrijdag starten we met de actie Schoenmaatjes. De achterliggende gedachte is dat de kinderen iets weggeven van zichzelf aan een kindje ver weg. Het is altijd fijn om iets te doen voor een ander. En volgens mij hebben we hier op school heel veel kinderen die een “maatje” willen zijn voor een ander kind. Zo’n blij gezicht is het allemaal waard. Dus allemaal gezellig knutselen om er echt een mooi cadeau van te maken! juf Ria   

Schoolvoetbal toernooi Op de velden van SVV Scheveningen werd er door het jongens- team en het meisjesteam gespeeld tegen diverse Haagse basisscholen. De voetballers hadden er héél veel zin in. Het was een voetbalmiddag met: mooi samenspel, goede reddingen van de keepers, enthousiaste coaches en sportieve supporters. Het jongensteam is 1e geworden in hun poule. Spannend was het bij de meisjes want zij eindigden in de poule gelijk en door hun sportiviteit tijdens de wedstrijden zijn zij 1e geworden.  Met dit geweldige resultaat plaatsen beide teams zich voor de “Haagse stedelijke finale”. Kom de kanjers van groep 8 aanmoedigen woensdagmiddag 9 november vanaf 13:15uur bij SVV Scheveningen,  Sportpark Houtrust Laan van Poot. Gymjuf Marion

Lampionnentocht 11 november De groepen 5 en 6 hebben op school een lampion gemaakt. Ze kunnen meedoen metde lampionnenoptocht voor de kinderen van het Statenkwartier op vrijdag 11 november  van 18.30 tot 19.30 uur. 12 kinderen (met de mooiste lampionnen) zullen worden beloond een tekenworkshop van Maarten Ruijters. In de hal van de school liggen bouwplaten voor lampions. U kunt dus met uw andere kinderen ook mee doen met de optocht en een bouwplaat mee nemen.

City-Pier-City-Loop De CPC zal dit jaar plaatsvinden op zondag 12 maart 2017. De afstanden worden gelopen tijdens de Ernst&Bobbie Kinderloop(1 km), de ABN AMRO Jeugdloop(2,5 km). Als kinderen via school inschrijven, ontvangen zij korting op het inschrijfgeld. Tevens staan wij met een kraampje op het Malieveld met een hapje en een drankje. U kunt het antwoordstrookje met het benodigde geld in een envelopje met naam en groep inleveren bij de groepsleerkracht. Inschrijven via school kan tot de kerstvakantie. De kinderen doen mee onder begeleiding van de eigen ouders.Onderin dit Duinwoordje kunt u een inschrijfformulier downloaden. 

Groep 1a We hebben de afgelopen week over de herfst gewerkt. We zongen veel herfstliedjes, maakten mooi herfsttekeningen en gingen tellen met kastanjes. Ook leerden we een telrijmpje over kabouters waarin we terug moesten tellen vanaf 5. We zijn gaan gymmen en oefenden de koprol. We luisterden naar mooie prentenboeken over spinnen en noten. Ook hebben we met muziekinstrumenten een echt concert gegeven.

Groep 1b Wat hebben we weer veel geleerd en gedaan deze week! Misschien is het u al opgevallen dat onze klas steeds meer op een herfstbos begint te lijken! We begonnen de week met het weven van een web voor onze zelfgemaakte spinnen. En dinsdag hebben we onze eerste muziekles van meester Hans gehad, de meester was zeer verrast wat we allemaal al wisten en konden, hoezo een trotse juf! Deze week hadden we ook het geluk dat Juliette (een oud leerling) haar maatschappelijke stage bij ons kwam lopen, want zij kon ons goed ondersteunen bij de werkjes, spellen en meelopen met het ommetje dat we om de school hadden gemaakt om nog extra bladeren te zoeken voor onze herfstslingers. Verder hebben we nog van alles geleerd over de paddenstoel, hoe de kabouters stippen tellen, cijfers herkennen en nog veel meer. Donderdag waren we erg in onze nopjes, want toen hadden we een kabouter gymles met toestellen en leerden we hoe we een koprol moesten maken. Ten slotte hebben we ook nog mooie " uilschilderijtjes" gemaakt waarbij we mochten verven, scheuren, knippen, prikken en kleuren. Volgende week bent u dan ook van harte uitgenodigd om al onze werkjes te komen aanschouwen tijdens de kijkochtend! Wij wensen u een fijn weekend en een gezellige klassenborrel! 

Groep 2 Deze week hebben we veel over de herfst gewerkt. Egeltjes boetseren, herfstbladeren vouwen van 16 vierkantjes en we zijn ook bezig met een herfstwerkboek. De klas wordt steeds mooier. Volgende week vrijdag kunt u de resultaten bekijken. De letter die we zoeken is de letter 's'. Ja, het gaat alweer aardig snel. Rosalie had een tas vol spullen!

Groep 3 Nooit te oud voor avontuur, dat is de titel van het kern 4 verhaal. Het thema van deze kern is: "Waar ben ik?", het verkennen van een onbekende omgeving. De woorden huis en weg en de letters h en w hangen aan de wand. Zelfs de les handvaardigheid sluit aan bij ons thema. We knippen, plakken en prikken hele mooie grote huizen. We mochten 2 verjaardagen vieren. Babeth en Charlotte van harte gefeliciteerd! Dinsdag kregen wij bezoek van dominee Maasland. Er werd veel verteld en de kinderen mochten vragen stellen. De bus blijft rijden tijdens de rekenles in de klas en de sommen worden steeds moeilijker. We maakten kennis met het vergelijken van oppervlakten. We vergeleken 2 bakplaten met elkaar. De bakplaat waar de meeste cakejes op passen is het grootst. Vrijdag 11 november kunt u vanaf 8.00 uur een kijkje nemen in de klas. Alle kinderen vinden het vast en zeker leuk om hun schriften en boekjes aan hun ouders te laten zien. U komt toch ook? 

Groep 4 Maandag stond in het teken van griezelen. Saar deelde spinnencakejes uit voor haar zevende verjaardag, we deden een griezeldans en schreven een griezelverhaal. We hebben de rekentoets van blok 2 gemaakt. Daar hoort ook een tempotoets bij. Plus- en minsommen tot 20 moeten vlot geautomatiseerd worden. Dinsdag kregen we bezoek van dominee Maasland van de Bethelkerk. Hij vertelde over zijn werk en de kinderen stelden hem goede vragen. Het eerste estafetteboek en –schrift is uit. We zijn begonnen in deel 2. Ook hebben we met spelling een zinnendictee gedaan. Met taal hebben we geleerd dat er achter verkleinwoorden –je, -tje of –pje komt te staan. We hadden er een gek verhaal bij bedacht en een zoekspel mee gespeeld. De aardrijkskundeles ging over beroepen en bij muziek laten we zien en horen dat we op verschillende instrumenten een liedje mee kunnen spelen. Knap! 

Groep 5 Vandaag mochten de ouders naar de zwemles komen kijken, wat was dat gezellig en wat zwemt iedereen goed. We hebben ons zinnendictee gemaakt en maandag beginnen we aan een nieuw spelling- en rekenblok. Roos vierde haar verjaardag, hieperdepiep hoera. Wat kun je het beste doen op een regenachtige vrijdagmiddag… lekker met lego bouwen en elkaars creaties bewonderen. De klas hangt vol met vrolijke monsters die we hebben gemaakt in het kader van Halloween. Klassendienst volgende week zijn Anne en Cootje. Huiswerk is het spellingblad. 

Groep 6 Inmiddels zijn we niet alleen buiten in de herfst beland maar ook in de klas. De vitrine ziet er werkelijk schitterend uit, met dank aan Juf Mirjam, en ook de herfsttekeningen worden steeds mooier. Bij Geschiedenis hebben we geleerd dat er in het oude Griekenland al een democratie was....maar helaas alleen voor vrije mannen...vrouwen telden helemaal niet mee!!  Even een reminder: we missen nog van ca. 8 kinderen het rapport...zou u thuis nog eens kunnen kijken? Huiswerk: maandag Gym B, dinsdag redactiesommen blz 9, donderdag Verkeer H1, vrijdag werkstuk H 4. 

Groep 7 In de gymles hebben we ontzettend geklommen, geklauterd en gezwaaid. Konden we mooi onze energie kwijt want door het slechte weer konden we minder naar buiten. In de taalles hebben we het gehad over hoe je een conflict goed oplost en waar je dan op moet letten. Ook hebben we geleerd over het verschil tussen bijzinnen en hoofdzinnen en dat er dan dus ook meerdere persoonsvormen kunnen zijn. En onze klas weet ook al een heleboel over bezittelijke voornaamwoorden. Het rekenen met hectare was nog knap lastig en daar hebben we dan ook nog even flink mee gestoeid. Ten slotte hebben we nog een mooi gesprek had over de Beeldenstorm en de verschillen en overeenkomsten tussen de geloven. Volgende week hebben de kinderen op woensdag vrij, dus we schuiven hoofdstuk 4 van het werkstuk een weekje op. Agenda: Maandag muiswerk/ gym B; Woensdag vrij(studiedag); Donderdag toets natuur hoofdstuk 2.  

Groep 8 Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met het dirigeerproject dat we op 29 november afsluiten in het Zuiderstrandtheater. Woensdag was het voetbaltoernooi voor groep 8. De jongens en de meisjes hebben het heel goed gedaan. Ze zijn door naar de stedelijke finale! Deze finale wordt aanstaande woensdag gespeeld. Komende week bezoeken we twee middelbare scholen: het Segbroek college en het Dalton college. Aanstaande woensdag zijn we vrij van school omdat de juffen en meesters een studiedag hebben.

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

Downloads:

Duinwoordjes overzicht